Privacybeleid

Allynco BVBA (Heritage50) zal de verkregen persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, facturatieadres, verzendadres, productselectie) enkel gebruiken om de orders correct te kunnen verwerken, op te sturen, en om u op de hoogte te houden van andere producten die u zouden kunnen interesseren. De informatie wordt ook doorgegeven aan derde partijen die het pakje verzenden en afleveren.

Heritage50 engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking of deze laten corrigeren door een brief te richten aan Heritage50. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan Heritage50.